Ammattikirjaston teokset

Lataa Excel-muodossa
NimiLinkkiJulkaisuvuosi
Luova tekoäly mullistaa kaiken - ChatGPT näyttää tietä (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/luova-tekoaly-muuttaa-kaiken-20232023
Kohti moniälykästä johtamista (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kohti-monialykasta-johtamista-20232023
Työpaikan vapaat ja poissaolot käytännönläheisesti (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyopaikan-vapaat-ja-poissaolot-kl-20232023
Lomauttaminen (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lomauttaminen-20232023
Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tavoitteena-eettisesti-kestava-tyoelama-20232023
Yritysmuodon muutokset verotuksessa (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysmuodon-muutokset-verotuksessa-20242024
Hyvä liiketoimintasuunnitelma 2.0 (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-liiketoimintasuunnitelma-2-20242024
Palkanlaskenta käytännönläheisesti (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/palkanlaskenta-kl-20242024
Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosuhteen-paattaminen-kl-20242024
Liikejuridiikka 1/2024kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/liikejuridiikka-1-20242024
Monikanavaisen myynnin johtaminen (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/monikanavaisen-myynnin-johtaminen-20242024
Työsopimuslaki käytännönläheisesti (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosopimuslaki-kl-20242024
Internationella köplagen – CISG (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/internationella-koplagen-cisg-20242024
Henkilökuntaedut käytännönläheisesti (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkilokuntaedut-kaytannonlaheisesti-20192019
Toiminnan suunnittelu ja hallinto yhdistyksissä (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/toiminnan-suunnittelu-ja-hallinto-yhdistyksissa-20182019
Konsernitilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/konsernitilinpaatoksen-laadinta-20182018
Osakeyhtiön voitonjaon verotus – perusteet ja suunnittelu (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/osakeyhtion-voitonjaon-verotus-perusteet-ja-suunnittelu-20182018
Pk-yrityksen strateginen talousjohtaminen (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pk-yrityksen-strateginen-talousjohtaminen-20172017
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/sukupolvenvaihdos-ja-yritystoiminnan-lopettaminen-20182018
Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja maksaminen käytännönläheisesti (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/arvonlisaveron-ja-ennakonpidatyksen-ilmoittaminen-ja-maksaminen-kaytannonlaheisesti-20172017
Vero-oikeuden yleiset opit (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vero-oikeuden-yleiset-opit-20152015
Arvonlisäverolain tulkintaongelmat (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/arvonlisaverolain_tulkintaongelmat-20152015
Suomen finanssioikeus (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/suomen_finanssioikeus2014
Takautuvan veronlainsäädännön hyväksyttävyys (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/takautuvan_veronlainsaadannon_hyvaksyttavyys2018
Työmatkojen verotus käytännönläheisesti (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyomatkojen_verotus_kaytannonlaheisesti2018
Yhdistysten ja säätiöiden verotus (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yhdistysten_ja_saatioiden_verotus
Yrityksen analysointi ja tilinpäätös (2011)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yrityksen_analysointi_ja_tilinpaatos2011
Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/verotus-ja-yrityksen-yhteiskuntavastuu2014
Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkiloyhtion-oikeusasema-tuloverotuksessa-20132013
Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero (2012)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/rakentamispalvelujen-kaannetty-arvonlisavero-20122012
Vastuullinen sijoittaja (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vastuullinen-sijoittaja-20202020
Kirjanpidon ja verotuksen erityiskysymyksiä käytännönläheisesti (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kirjanpidon-ja-verotuksen-erityiskysymyksia-kaytannonlaheisesti-20202020
Kevytyrittäjyys - opas sivutoimiseen yrittäjyyteen (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kevytyrittajyys-20202020
Yritystoiminnan verotus (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritystoiminnan-verotus-20202020
Vastikkeellisten saantojen varainsiirtoverotus (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vastikkeellisten-saantojen-varainsiirtoverotus-20202020
Talousrikosten tutkinta ja tutkintapyynnön laatiminen (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/talousrikosten-tutkinta-ja-tutkintapyynnon-laatiminen-20202020
Venture capital -sijoitukset – käsikirja rahoituskierroksille (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/venture-capital-sijoitukset-20212021
Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/talousrikosten-ennaltaehkaisy-ja-havaitseminen-20202021
Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pien-ja-mikroyrityksen-tilinpaatos-kaytannonlaheisesti-20212021
Viisas pääsee vähemmälllä taloudessakin (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/viisas-paasee-vahemmalla-taloudessakin-20212021
Varainsiirtoverolain perusteet (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/varainsiirtoverolain-perusteet-20222022
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotus käytännönläheisesti (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/terveyden-ja-sairaanhoitopalvelujen-arvonlisaverotus-kaytannonlaheisesti-20222022
Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/itsekriminointisuoja-vero-oikeudessa-20222022
Yritysjärjestelyjen verotus (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysjarjestelyjen-verotus-20222022
Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vuosiloma-asiat-kl-20232023
Metsänomistajan verotus (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/metsanomistajan-verotus-20232023
Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/juoksevasta-kirjanpidosta-tilinpaatokseen-kl-20232023
Yrityksen verolaskenta (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yrityksen-verolaskenta-20232023
Kiinteistöliiketoiminnan arvonlisäverotus (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kiinteistoliiketoiminnan-arvonlisaverotus-20232023
Yritysmuodon muutokset verotuksessa (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysmuodon-muutokset-verotuksessa-20242024
Palkanlaskenta käytännönläheisesti (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/palkanlaskenta-kl-20242024
Henkilökuntaedut käytännönläheisesti (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkilokuntaedut-kaytannonlaheisesti-20192019
Työaikalain soveltaminen käytännönläheisesti (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyoaikalain-soveltaminen-kaytannonlaheisesti-20192019
Ketterä oppiminen (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kettera_oppiminen2018
Työmatkojen verotus käytännönläheisesti (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyomatkojen_verotus_kaytannonlaheisesti2018
Työsuhde tutuksi (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosuhde_tutuksi2017
Esimies palkitsijana – aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/esimies-palkitsijana-20152015
Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyohyvinvointi-organisaation-menestystekijana2016
Merenkulun työsuhteet (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/merenkulun-tyosuhteet-20192019
Työsuhteen päättäminen - henkilökohtaiset päättämisperusteet ja päättämissopimukset (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosuhteen-paattaminen-henk-koht-20202020
Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/aidosti-hyodyllinen-kehityskeskustelu2016
Henkilöstöasiantuntijan käsikirja (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkilostoasiantuntijan-kasikirja-20212021
Ketterä oppiminen 2 - strategiasta käytäntöön (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kettera-oppiminen-2-20212021
Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/jatkuva-oppiminen-20212021
Paikallinen sopiminen yrityksessä (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/paikallinen-sopiminen-yrityksessa-20212021
Yhteistoimintalaki käytännönläheisesti (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yhteistoimintalaki-kaytannonlaheisesti-20222022
Häirintä ja kuormittuminen - työnantajan velvoitteet käytännönläheisesti (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hairinta-ja-kuormittuminen-kl-20222022
Perhevapaat käytännönläheisesti (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/perhevapaat-kl-20222022
Työnteon erilaiset muodot käytännönläheisesti (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyonteon-erilaiset-muodot-kl-20222022
Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vuosiloma-asiat-kl-20232023
Jatkuvan keskustelun malli (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/jatkuvan-keskustelun-malli-20232023
Työpaikan vapaat ja poissaolot käytännönläheisesti (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyopaikan-vapaat-ja-poissaolot-kl-20232023
Lomauttaminen (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lomauttaminen-20232023
Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tavoitteena-eettisesti-kestava-tyoelama-20232023
Palkanlaskenta käytännönläheisesti (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/palkanlaskenta-kl-20242024
Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosuhteen-paattaminen-kl-20242024
Työsopimuslaki käytännönläheisesti (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosopimuslaki-kl-20242024
Markkinointioikeus (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/markkinointioikeus-20172017
Osakeyhtiön voitonjaon verotus – perusteet ja suunnittelu (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/osakeyhtion-voitonjaon-verotus-perusteet-ja-suunnittelu-20182018
Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/sukupolvenvaihdos-ja-yritystoiminnan-lopettaminen-20182018
Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vahingonkorvaus-asunto-osakeyhtiossa-20172017
Oikeus julkiseen tietoon (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/oikeus-julkiseen-tietoon-20172017
Esinevakuudet (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/esinevakuudet-20162016
Jälleenmyyntisopimukset (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/jalleenmyyntisopimukset-20162016
Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/julkiset-hankinnat-yrityksille-kaytannonlaheisesti2017
Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/huoltoriitojen-sovittelu-tuomioistuimessa-20152015
Arvonlisäverolain tulkintaongelmat (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/arvonlisaverolain_tulkintaongelmat-20152015
Henkilötietojen käsittely – EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkilotietojen_kasittely2017
Suomen finanssioikeus (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/suomen_finanssioikeus2014
Takautuvan veronlainsäädännön hyväksyttävyys (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/takautuvan_veronlainsaadannon_hyvaksyttavyys2018
Urakkasopimukset (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/urakkasopimukset2019
Yhdistysten ja säätiöiden verotus (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yhdistysten_ja_saatioiden_verotus
Yksityisyyden suoja Suomessa (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yksityisyyden_suoja_suomessa2014
IPR käytännönläheisesti (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/ipr_kaytannonlaheisesti2016
Kansainvälinen kauppalaki (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kansainvalinen-kauppalaki2013
Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lapsen-huolto-ja-tapaamissopimukset2014
Kovenantit - Rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kovenantit-rahoitussopimuksen-kovenanttiohjaus2014
Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/esineoikeus-eurooppalaistuvassa-suomessa2012
Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkiloyhtion-oikeusasema-tuloverotuksessa-20132013
Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/viestinta-ja-informaatio-oikeuden-perusteet2019
Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/uusi-arvopaperimarkkinalaki2013
Merenkulun työsuhteet (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/merenkulun-tyosuhteet-20192019
Lapsen oikeudet terveydenhuollossa (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lapsen-oikeudet-terveydenhuollossa-20182018
PSYM 2015 -ehdot ja logistiikkapalvelusopimukset (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/psym-2015-ehdot-ja-logistiikkapalvelusopimukset2018
Työsuhteen päättäminen - henkilökohtaiset päättämisperusteet ja päättämissopimukset (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosuhteen-paattaminen-henk-koht-20202020
Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/Opas-Keskuskauppakamarin-valimiesmenettelysaantoihin-20152015
Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/guide-to-the-finnish-arbitration-rules-20152015
Internationella köplagen (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/internationella-koplagen-20132013
Incoterms 2020 (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/incoterms-20202020
Laki ja miten sitä luetaan (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/laki-ja-miten-sita-luetaan-20142014
Yritystoiminnan verotus (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritystoiminnan-verotus-20202020
Hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudet ja vastuu osakeyhtiössä (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hallituksen-ja-toimitusjohtajan-oikeudet-ja-vastuu-20202020
Vastikkeellisten saantojen varainsiirtoverotus (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vastikkeellisten-saantojen-varainsiirtoverotus-20202020
Talousrikosten tutkinta ja tutkintapyynnön laatiminen (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/talousrikosten-tutkinta-ja-tutkintapyynnon-laatiminen-20202020
Lainvalmistelu – oikeudelliset perusteet ja käytäntö (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lainvalmistelu-20202020
Valittuja kysymyksiä todistusoikeudesta (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/valittuja-kysymyksia-todistusoikeudesta-20202020
Venture capital -sijoitukset – käsikirja rahoituskierroksille (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/venture-capital-sijoitukset-20212021
Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/talousrikosten-ennaltaehkaisy-ja-havaitseminen-20202021
Lapsen oikeudet perheessä (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lapsen-oikeudet-perheessa-20212021
Maksukyvyttömyys - yritys velkojana ja velallisena (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/maksukyvyttomyys-20212021
Osakeomistuksen riski ja sääntely (2011)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/osakeomistuksen-riski-ja-saantely-20112022
Pankin neuvontavastuu (2009)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pankin-neuvontavastuu-20092022
Rahoitusmuodot ja vakuudet (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/rahoitusmuodot-ja-vakuudet-20222022
Irti vakiosopimustoiminnan polkuriippuvuudesta ennakoivalla sopimisella (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/irti-vakiosopimustoiminnan-polkuriippuvuudesta-ennakoivalla-sopimisella-20222022
Hyvinvointioikeus (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyvinvointioikeus-20222022
Uusi aluehallinto (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/uusi-aluehallinto-20222022
Varainsiirtoverolain perusteet (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/varainsiirtoverolain-perusteet-20222022
Mainonnan eettinen neuvosto 20 vuotta (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/mainonnan-eettinen-neuvosto-20-vuotta-20222022
Yritysvastuu & oikeus (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysvastuu-ja-oikeus-20222022
IT2022 - käytännön käsikirja (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/it2022-kaytannon-kasikirja-20222022
Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/itsekriminointisuoja-vero-oikeudessa-20222022
Yritysjärjestelyjen verotus (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysjarjestelyjen-verotus-20222022
Markkinointijuridiikka (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/markkinointijuridiikka-20222023
Metsänomistajan verotus (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/metsanomistajan-verotus-20232023
Julkisten hankintojen sääntely (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/julkisten-hallintojen-saantely-3-painos2023
Yrityksen verolaskenta (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yrityksen-verolaskenta-20232023
Kiinteistöliiketoiminnan arvonlisäverotus (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kiinteistoliiketoiminnan-arvonlisaverotus-20232023
Yritysmuodon muutokset verotuksessa (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysmuodon-muutokset-verotuksessa-20242024
Liikejuridiikka 1/2024kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/liikejuridiikka-1-20242024
Internationella köplagen – CISG (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/internationella-koplagen-cisg-20242024
Paha johtaminen (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/paha-johtaminen-20172017
Pk-yrityksen strateginen talousjohtaminen (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pk-yrityksen-strateginen-talousjohtaminen-20172017
Vikisijän virsikirja (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vikisijan-virsikirja-20182018
Arvon porukka (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/arvon-porukka-20182018
Strategiatyö (2010)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/strategiatyo-20102010
Aikaansaajan asenne (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/aikaansaajan-asenne-20172017
Esimies tuottavuuden kehittäjänä (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/esimies_tuottavuuden_kehittajana2018
Ketterä oppiminen (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kettera_oppiminen2018
Viisas pääsee vähemmällä 2.0 (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/viisas-paasee-vahemmalla-20192019
Esimies palkitsijana – aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/esimies-palkitsijana-20152015
Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyohyvinvointi-organisaation-menestystekijana2016
Erilaisten ihmisten johtaminen (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/erilaisten-ihmisten-johtaminen-20172017
Hallittu projekti (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-20162016
Palkitseva työ (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/palkitseva-tyo-20192019
Innosta onnistumaan - yhdessä (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/innosta-onnistumaan-yhdessa2016
Esimies ongelmien aiheuttaja ja ratkaisija (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/esimies-ongelmien-aiheuttaja-ja-ratkaisija2016
Johtaja on media! (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/johtaja-on-media-20162016
Työ, treeni ja elämä (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyo-treeni-ja-elama-20162016
Riko lasi hätätilanteessa (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/riko-lasi-hatatilanteessa-20162016
Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää - Tilanne haltuun! (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/johtaja-uusi-tehtava-20152015
Johtajuuden salat (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/johtajuuden-salat-20152015
Ihmisen aika - Johtajan sielu ja sisu (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/Ihmisen-aika-Johtajan-sielu-ja-sisu2013
Toimitusjohtaja - kulmahuoneen kuningas, ritari ja narri (2011)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/Toimitusjohtaja-kulmahuoneen-kuningas-ritari-ja-narri2011
Vähemmän suorituksia, enemmän saavutuksia (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/Vahemman-suorituksia-enemman-saavutuksia2015
Asennejohtaja (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/asennejohtaja-20152015
Huippunaiset (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/huippunaiset-20162016
Kulttuuristrategia (2012)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kulttuuristrategia-20122012
Kukaan ei puhu Fruugosta (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kukaan-ei-puhu-fruugosta-20152015
Hyvä paha pomo (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-paha-pomo-20142014
Johdetaan yhdessä (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/johdetaan-yhdessa-20182018
Näin motivoin yhteistyöhön – ryhmän johtamisen käsikirja (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/nain-motivoin-yhteistyohon-20192019
Loista rekrytoijana - hoida kosiomatka tyylillä (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/loista-rekrytoijana-20142014
Arvovalta - opas arvojen hyödyntämiseen 2020-luvun johtamis- ja asiantuntijatyössä (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/arvovalta-20202020
Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/organisaatiodramaturgialla-toimiva-tyoyhteiso-20182018
Henkilöstö - strateginen investointi? (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkilosto-strateginen-investointi-20202020
Hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudet ja vastuu osakeyhtiössä (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hallituksen-ja-toimitusjohtajan-oikeudet-ja-vastuu-20202020
Valmentava mentorointi - Opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/valmentava_mentorointi_2_20202020
Yritysvastuu 2.0 - Johtamisen uusi normaali (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysvastuu-2-20202020
Kasvata vaikutusvaltaasi – vahvan vaikuttamisen opas (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kasvata-vaikutusvaltaasi-20212021
Radikaali uudistuminen (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/radikaali-uudistuminen-20212021
Toimiva johtoryhmä (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/toimiva-johtoryhma-20212021
Kulttuuristrategia 2 (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kulttuuristrategia-2-20152015
Viesti, vaikuta, vakuuta (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/viesti-vaikuta-vakuuta-20212021
Toimitusjohtaja - Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/toimitusjohtaja-20212021
Löydä kilpailuetusi (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/loyda-kilpailuetusi-20212021
Ketterä oppiminen 2 - strategiasta käytäntöön (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kettera-oppiminen-2-20212021
Pomon parhaat ratkaisut (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pomon-parhaat-ratkaisut-20212021
Alaisena esimies (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/alaisena-esimies-20212021
Itseään isommaksi - Advisory Board strategisen johtamisen tukena (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/itseaan-isommaksi-20222022
Johtamislupaukset (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/johtamislupaukset-20222022
Johtajan kokonaiskuntoisuus (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/johtajan-kokonaiskuntoisuus-20222022
Yrityksen tietoturvaopas (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yrityksen-tietoturvaopas-20222022
Strategia arkeen OKR-mallilla (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/strategia-arkeen-okr-mallilla-4-painos-20222022
Lean käytäntöön – opas tieto- ja palvelutyön kehittämiseen (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lean-kaytantoon-20222022
Hyvä hallitustyö (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-hallitustyo-20222022
Vastuullinen hallituksen jäsen (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vastuullinen-hallituksen-jasen-20232023
Hallituksen puheenjohtajan opas (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hallituksen-puheenjohtajan-opas-4-painos-20232023
Huomisen asiakas (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/huomisen-asiakas-20232023
Jatkuvan keskustelun malli (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/jatkuvan-keskustelun-malli-20232023
Moderni johtaja (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/moderni-johtaja-20232023
Metaversumi! - Matkaopas johtajille, hallitustyöläisille, omistajille ja uteliaille (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/metaversumi-20232023
Ikädiversiteetillä menestykseen (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/ikadiversiteetilla-menestykseen-20232023
Merkitykselliset tavoitteet ja mittarit työyhteisön johtamiseen (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/merkitykselliset-tavoitteet-ja-mittarit-tyoyhteison-johtamiseen-20232023
Luova tekoäly mullistaa kaiken - ChatGPT näyttää tietä (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/luova-tekoaly-muuttaa-kaiken-20232023
Kohti moniälykästä johtamista (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kohti-monialykasta-johtamista-20232023
Tavoitteena eettisesti kestävä työelämä (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tavoitteena-eettisesti-kestava-tyoelama-20232023
Hyvä liiketoimintasuunnitelma 2.0 (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-liiketoimintasuunnitelma-2-20242024
Key Account Management - kasvata yrityksesi avainasiakkuuksia (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/key-account-management-kasvata-yrityksesi-avainasiakkuuksia-20192019
Kaikenkattava sisällöntuotannon opas yrityksille (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kaikenkattava-sisallontuotannon-opas-20192019
Tuotteista tähtituotteita (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tuotteista-tahtituotteita-20162016
Johtaja on media! (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/johtaja-on-media-20162016
B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/b2b-markkinoinnin-ja-myynnin-pelikirja2016
Riko lasi hätätilanteessa (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/riko-lasi-hatatilanteessa-20162016
Karisman käsikirja (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/karisman-kasikirja-20152015
Sano se someksi (1+2=3) - Sosiaalisen median suuri laskuoppi (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/sano-se-someksi-20182018
Viiden tähden asiakaskokemus (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/viiden-tahden-asiakaskokemus-20172017
Paremmin sanottu kuin tehty (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/paremmin-sanottu-kuin-tehty-20172017
Onnistu kouluttajana (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/onnistu-kouluttajana-20132013
Somemarkkinoinnin työkirja (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/somemarkkinoinnin-tyokirja-20202020
Brändikäsikirja (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/brändikäsikirja-20202020
Lisää otsikko napsauttamalla (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lisaa-otsikko-napsauttamalla-20172017
Kasvata vaikutusvaltaasi – vahvan vaikuttamisen opas (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kasvata-vaikutusvaltaasi-20212021
Viesti, vaikuta, vakuuta (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/viesti-vaikuta-vakuuta-20212021
Kohtuuttomat valittajat (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kohtuuttomat-valittajat-20222022
B2B-ostamisen uusi aika (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/b2b-ostamisen-uusi-aika-20222022
Markkinointijuridiikka (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/markkinointijuridiikka-20222023
Menesty digimarkkinoinnilla 2.0 (2023)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/menesty-digimarkkinoinnilla-2-20232023
Hyvä liiketoimintasuunnitelma 2.0 (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-liiketoimintasuunnitelma-2-20242024
Monikanavaisen myynnin johtaminen (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/monikanavaisen-myynnin-johtaminen-20242024
Jälleenmyyntisopimukset (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/jalleenmyyntisopimukset-20162016
Kansainvälinen kauppalaki (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kansainvalinen-kauppalaki2013
PSYM 2015 -ehdot ja logistiikkapalvelusopimukset (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/psym-2015-ehdot-ja-logistiikkapalvelusopimukset2018
Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/Opas-Keskuskauppakamarin-valimiesmenettelysaantoihin-20152015
Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/guide-to-the-finnish-arbitration-rules-20152015
Internationella köplagen (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/internationella-koplagen-20132013
Incoterms 2020 (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/incoterms-20202020
Internationella köplagen – CISG (2024)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/internationella-koplagen-cisg-20242024
Menesty digimarkkinoinnilla (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/menesty-digimarkkinoinnilla-20182018
Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vuosiloma-asiat-kaytannonlaheisesti-20132013
Hyvä hallitustyö (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-hallitustyo-20172017
Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pien-ja-mikroyrityksen-tilinpaatos-kaytannonlaheisesti-20172017
Yhteistoimintalaki käytännönläheisesti (2012)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yhteistoimintalaki-kaytannonlaheisesti-20122012
Pk-yrityksen budjetointi ja raportointi käytännönläheisesti (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pk-yrityksen-budjetointi-ja-raportointi-kaytannonlaheisesti-20142014
Epätyypilliset työsuhteet käytännönläheisesti (2012)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/epatyypilliset-tyosuhteet-kaytannonlaheisesti-20122012
Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet käytännönläheisesti (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/ratkaise-tyopaikan-ongelmatilanteet-kaytannonlaheisesti-20132013
Saiturin markkinointikirja (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/saiturin-markkinointikirja-20132013
Rakenna hyvinvointialan menestystarina (2012)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/rakenna-hyvinvointialan-menestystarina-20122012
Työhyvinvointi kilpailuetuna (2011)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyohyvinvointi-kilpailuetuna-20112011
Hyvä liiketoimintasuunnitelma (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-liiketoimintasuunnitelma-20152015
Yritysvastuu - Johtamisen uusi normaali (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritysvastuu-johtamisen-uusi-normaali-20172017
Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/juoksevasta-kirjanpidosta-tilinpaatokseen-kaytannonlaheisesti-20162016
Kansainvälinen arvonlisäverotus (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kansainvalinen-arvonlisaverotus-20162016
Arvonlisäverotus käytännönläheisesti (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/arvonlisaverotus-kaytannonlaheisesti-20142014
Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyopaikan-poissaolot-kaytannonlaheisesti-20152015
Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosuhteen-paattaminen-kaytannonlaheisesti-20172017
Julkisten hankintojen sääntely (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/julkisten-hankintojen-saantely-20172017
Incoterms 2010 (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/incoterms-2010-20162016
Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vuosiloma-asiat-kaytannonlaheisesti-20192019
Palkanlaskenta käytännönläheisesti (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/palkanlaskenta-kaytannonlaheisesti-20172017
IT2018 (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/it20182019
Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero (2011)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/rakentamispalvelujen_kaannetty_arvonlisavero2011
Työpaikan henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyopaikan_henkilostosuunnitelmat2014
Yritystoiminnan verotus (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/yritystoiminnan_verotus2014
Kasvuyrityksen kansainvälinen tuloverotus (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/kasvuyrityksen-kansainvalinen-tuloverotus-20132013
Rahoitusmuodot ja vakuudet (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/rahoitusmuodot-ja-vakuudet2013
Työpaikan henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti (2016)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyopaikan-henkilostosuunnitelmat-kl-20162016
Työsopimuslaki käytännönläheisesti (2017)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/tyosopimuslaki-kl-20172017
Henkilöstöasiantuntijan käsikirja (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/henkilostoasiantuntijan-kasikirja-20182018
Sosiaalisen median lait (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/sosiaalisen-median-lait2013
On aika muuttua (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/on-aika-muuttua-20152015
Valmentava mentorointi (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/valmentava-mentorointi-20192019
Markkinointijuridiikka (2018)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/markkinointijuridiikka-20182018
Palkanlaskenta käytännönläheisesti (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/palkanlaskenta-kl-20202020
Pomon parhaat ratkaisut (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/pomon-parhaat-ratkaisut-20152015
Älä yritä! (2015)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/ala-yrita-20152015
Sano se someksi 1 (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/Sano-se-someksi-1-20142014
Sano se someksi 2 (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/Sano-se-someksi-2-20142014
Sosiaalisen median menestysreseptit (2014)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/sosiaalisen-median-menestysreseptit-20142014
Bisnesäly (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/bisnesaly-20132013
Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/juoksevasta-kirjanpidosta-tilinpaatokseen-kaytannonlaheisesti-20202020
Keskeiset työnantajavelvoitteet yrityskoon mukaan (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/keskeiset-tyonantajavelvoitteet-yrityskoon-mukaan-20202020
Toimiva johtoryhmä - aikaansaamisen aallot (2012)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/toimiva-johtoryhma-20122012
Strategia arkeen OKR-mallilla (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/strategia-arkeen-okr-mallilla-20202020
Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen (2020)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hallituksen-puheenjohtajan-opas-20202021
Lomauttaminen ja irtisanominen työn vähentyessä (2021)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/lomauttaminen-irtisanominen-20212021
Vaikuttava työterveystoiminta (2013)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/vaikuttava-tyoterveystoiminta-20132013
Hyvä hallitustyö (2019)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/hyva-hallitustyo-20192019
Palkanlaskenta käytännönläheisesti (2022)kauppakamaritieto.fi/ammattikirjasto/teos/palkanlaskenta-kl-20222022

KauppakamariTiedon teokset

Lataa Excel-muodossa
NimiLinkkiJulkaisuvuosi
Kirjanpitokauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/kirjanpito2019
Yhdistyksen talouskauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/yhdistyksen-talous2019
Verokauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/vero2019
Alvkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/alv2019
Yrityksen verolaitkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/yrityksen-verolait2019
Verolaskuritkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/verolaskurit
Työpaikan laitkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/tyopaikan-lait2019
Palkanlaskentakauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/palkanlaskenta2019
Työsuhdeasiatkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/tyosuhdeasiat2019
Työsuhteen malliasiakirjatkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/tyosuhteen-malliasiakirjat2019
Ennakkoperintäkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/ennakkoperinta
Kansainvälisen työskentelyn käsikirjakauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/kansainvalisen_tyoskentelyn_kasikirja
Kuljetus, huolinta ja tullauskauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/ulkomaankaupan-kuljetus-huolinta-ja-tullaus2019
Perustieto ja asiakirjatkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/ulkomaankaupan-perustieto-ja-asiakirjat2019
Viennin maatietokauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/viennin-maatieto
Liikejuridiikkakauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/liikejuridiikka2019
Yhtiöoikeuskauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/yhtiooikeus2019
Älykkäät asiakirjatkauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/alykkaat-asiakirjat
Älykkäät asiakirjat oppilaitoksillekauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/oppilaitoksen_asiakirjat