Talous ja vero, Kirjanpito

Rahoitusleasing

Teija Kerbs

Kirjanpidon asiantuntija / Helsingin seudun kauppakamari

Näytä tiedot

Teija Kerbs toimii kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa. Jäsenyrityksille annettavan neuvonnan lisäksi Kerbsin tehtäviin kuuluu asiakkaiden koulutus taloushallinnon eri osa-alueilla. Kerbs on työskennellyt pitkään erityyppisten yritysten taloushallinnon parissa ja hänellä on monipuolinen kokemus taloushallinnon eri osa-alueista.

8.4.2019

Rahoitusleasingillä tarkoitetaan pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rahoitusleasingin kohteena Suomessa ovat tavallisesti erilaiset koneet, laitteet ja kulkuneuvot.

Leasingkohteen omistaa rahoitusyhtiö, eikä sopimuksen tarkoituksena yleensä ole, että vuokralleottajasta tulisi kohteen omistaja vuokrakauden päättyessä. Vuokralleottajalla on kohteen käyttöoikeus, ja vuokrakausi kestää yleensä kohteen koko taloudellisen käyttöiän. Vuokrasopimuksessa voi kuitenkin olla ehto, että vuokrauksen kohde siirtyy vuokralleottajalle vuokrakauden päättyessä tai vuokralleottaja voi lunastaa kohteen alle käyvän arvon.

Kirjausvaihtoehdot

Leasingmaksut kirjataan yleensä tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaan kuluksi liiketoiminnan muiden kulujen ryhmään.

Jos vuokrauksen kohteena olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden alkaessa, leasingilla hankittu omaisuus voidaan kuitenkin kirjata taseeseen käyttöomaisuuteen. Tällöin myöhemmin maksettavat leasingerät kirjataan velaksi jaoteltuna erääntymisen mukaan pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen velkaan. Jos tämä menettely otetaan käyttöön, jatkossa kaikki vastaavasti hankittu omaisuus tulee jatkuvuuden periaatteen mukaan kirjata taseeseen omaisuutena ja velkana. Velka lyhenee maksetulla leasingmaksulla. Rahoitukseen liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan vuosikuluina.

Ks. rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelystä tarkemmin Kirjanpito-teos B6 kohta 6.1.2.

Arvonlisäveron vähennysoikeus

Kun rahoitusleasingmaksut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti, kirjanpitovelvollinen voi vähentää leasingmaksun sisältämän arvonlisäveron, jos yleiset vähennysoikeuden edellytykset täyttyvät.

Jos leasingilla hankittu omaisuus kirjataan taseeseen, arvonlisäveron vähennysoikeus riippuu siitä, onko leasingsopimuksessa rahoitusleasingilla hankitun käyttöomaisuuden lunastuspakko. Jos on, silloin koko arvonlisäveron saa vähentää heti sopimuksen alkamishetkellä. Kun leasingmaksun lasku tulee, siinä ei enää ole vähennysoikeutta.

Jos sopimuksessa on sovittu vain mahdollisuudesta (ei pakko) lunastaa rahoitusleasingilla hankittu omaisuus sopimusjakson jälkeen, arvonlisäveron vähennystä ei saa tehdä heti, vaan arvonlisävero vähennetään jokaisesta leasingmaksusta erikseen. Koko auton arvo siis kirjataan taseeseen ja jokaisen lyhennyksen yhteydessä arvonlisäveron osuus kirjataan alv-saamiseen / käyttöomaisuuden hintaa vähentävänä eränä.

Yleisten arvonlisäveron vähennysoikeuden edellytysten tulee aina täyttyä.

Käsittely tuloverotuksessa

Kun rahoitusleasing hankittu omaisuus on kirjattu taseeseen, poistot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia eikä tämä omaisuus siten kuulu myöskään verolomakkeelle 62. Verotuksessa lomakkeella 6 B ilmoitetaan maksetut leasingmaksut, jotka ovat kirjanpidossa lainanlyhennyksinä, kohdassa ”Muut vähennyskelpoiset kulut (ei tilikauden tuloslaskelmassa)”.

Tuloslaskelmaan kirjattuna leasingmaksut ilmoitetaan verolomakkeella kohdassa leasingmaksut.

Ks. leasingmaksujen vähennysoikeudesta verotuksessa Vero-teos F2 kohta 2.18.