Palkka ja työsuhde, Työaika, poissaolot ja lomat

Poliittiset lakot – ohje työnantajalle

Kirsi Parnila

Johtava juristi / Helsingin seudun kauppakamari

Näytä tiedot

Kirsi Parnila toimii Helsingin seudun kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta vastaavana juristina. Hänellä on 20 vuoden kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta.

Kauppakamareiden valtakunnallinen koulutuspooli valitsi yksimielisesti Kirsin vuoden 2013 kouluttajaksi. Hänen asiantuntemuksensa työlainsäädännön kysymyksissä on kiistatonta.

Kirsin energinen esiintyminen ja kyky kertoa asiat selkeästi ja ymmärrettävästi saavat osallistujilta loistavat arvosanat koulutuksesta toiseen. Myös kirjallista tuotantoa on kertynyt runsaasti. Parnila on yksi KauppakamariTiedon Palkanlaskenta- ja Työsuhde-teoksen kirjoittajista, minkä lisäksi hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja.

12.12.2023

Hallituksen kaavailemat työmarkkinauudistukset etenevät ja työrauhaa koskeva hallituksen esitys pyritään saamaan valmiiksi jo syksyn aikana. Lakimuutoksella halutaan puuttua poliittisiin lakkoihin ja tukityötaisteluihin.

Muutossuunnitelmat saattavat aiheuttaa poliittisia lakkoja ja muita vastatoimia, joten nyt on hyvä hetki kerrata peruspelisäännöt poliittisista lakoista ja niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Poliittisella lakolla tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä on poissa työstä osallistuakseen mielenilmaisuun tai vastaavaan tapahtumaan, jossa vastustetaan poliittisten päättäjien, hallituksen tai eduskunnan, suunnittelemia muutoksia lainsäädäntöön. Poliittiset lakot ovat laillisia, jollei niihin samalla liity työehtosopimukseen kohdistuvia vaatimuksia.

Työntekijä voi siten laillisesti jättää tulematta työhön tai poistua työpaikalta kesken työpäivän osallistuakseen poliittiseen lakkoon.

Työntekijän on kuitenkin ilmoitettava poissaolostaan työnantajalle työpaikan ohjeiden mukaisesti kuten muissakin poissaolotilanteissa (esimerkiksi sairauspoissaolo- tai lapsen sairaustilanteessa).

Poissaolo on palkaton eikä poissaoloa katsota työhön rinnastettavaksi poissaoloksi vuosiloman ansainnassa.

Poliittiseen lakkoon osallistuminen ei ole varoitus- tai irtisanomisperuste.

Jos töiden teettäminen työhaluisille työntekijöille estyy lakkoon osallistuvien poissaolon vuoksi, on kyseisille työntekijöille maksettava palkka esteen ajalta.

Jos työntekijä osallistuu poliittiseen lakkoon muun poissaolon, esimerkiksi vuosiloman tai sairauspoissaolon, aikana, noudatetaan aikaprioriteettiperiaatetta, jollei työehtosopimuksessa muuta määrätä. Poissaolon ja palkanmaksun perusteena pidetään tällöin sitä poissaolon syytä, joka on alkanut ensin.